Tabeller med kommune- og fylkesinndeling per 1.1.2018 (avvik i definisjoner fra nye tabeller kan forekomme)

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.