Skjenketidsslutt (K)

Beskrivelse

Klokkeslett for maksimal skjenketid for øl og vin (alkoholklasse 1 og 2) i kommunen.

Normaltiden for skjenking av øl/vin er til kl. 01.00 jmf. Alkoholloven. Kommunene kan imidlertid innskrenke eller utvide skjenketiden. Maksimal skjenketidsslutt er kl. 03.00.

Full tittel

Skjenketidsslutt (K)

Identifikasjonsnummer

skjenketdsslutt

Kilde

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle
Rapportering på kommunenes forvaltning av alkoholloven (FHI)

Datadistributør

Navn Tilknytning Forkortelse
Nasjonalt folkehelseinstitutt FHI

Versjon

Dato: 2017-12-18

Ansvarsuttalelse for versjon

Dette er maksimaltiden for skjenking i kommunen. Kommunene står fritt til å velge å ikke gi alle steder med skjenkebevilling anledning til å skjenke til maksimaltiden. Hvis det er forskjell på maksimaltid på hverdager og helgedager er det tiden i helgene som er oppgitt.

Nøkkelord

Geografisk nivå

Kommuner

Tidsperioder

2016

Datatype

Kommuner som ikke har gjennomført rapportering for 2016 (rapportert inn i 2017), vil mangle data.

Kommuner vil i noen tilfeller mangle tall som følge av kommunesammenslåing.

Oppdateres

Årlig

Innsamling

Årlig webbasert undersøkelse der kommunene er pliktig til å svare.

Datakvalitet

Kommunene rapporterer selv inn tidspunkt for sjeknketidsslutt.

Begrensninger

De viktigste forebyggende virkemidlene som kommunene har til rådighet for å begrense alkoholforbruket er, sammen med begrensning av antall salgs- og skjenkesteder, begrensning av salgs- og skjenketider.

Det er vist at en times innskrenking av skjenketiden reduserer volden nattestid i helgene med 16 prosent.

Kilde: Rossow & Norström, 2012

Relatert materiell

Folkehelserapporten: Alkohol og andre rusmidler

Rusmidler i Norge

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.